Med motion graphics, animasjon, 3D, og postproduksjon skaper vi videoinnhold som beveger og engasjerer. Men hva innebærer egentlig disse begrepene?

 

MOTION GRAPHICS

Motion graphics er tekst og bilder satt i bevegelse, gjerne med et film-element eller en animasjon i bakgrunnen. 

Man ser knapt en reklamefilm som ikke inneholder et eller annet element av motion graphics, enten det er en grafisk fremstilling av et produkt eller en «flyvende logo/logoanimasjon». I tillegg benyttes motion graphics gjerne i TV-vignetter/identer og annen TV-grafikk som navn, tittel og rulletekst.  

ANIMASJON

Begrepet animasjon kommer fra det latinske ordet for sjel, og animasjon kan derfor også bety «levendegjøring» og «besjeling». De fleste voksne i dag har et forhold til klassisk animasjon, fra tegnefilmer som f.eks. Disneys Snøhvit, Pinocchio og Bambi. Mens dagens barn har vokst opp med 3D-animasjonsfilmer som Istid, Up og Oppdrag Nemo.

I dag bruker man i hovedsak 3D-programmer til animasjonsfilm, men det finnes også andre digitale verktøy for karakteranimasjon. Mange bruker fortsatt gamle teknikker som dukkeanimasjon, men gjerne i kombinasjon med moderne teknikker.

3D

3D er en samlebetegnelse for en rekke spesialiserte fagfelt innen 3D-grafikk. Mange arbeider gjerne som generalister og har god kunnskap om de fleste felt. 3D brukes til alt fra arkitektur og visualisering til 3D-printing og barnefilmer.

Dagens animatører bruker ofte 3D-programmer for karakteranimsjon, hvor 3D-modeller blir «rigget» med et bevegelig skjelett som kan animeres. Når prosjektet er ferdig modellert og animert i dataprogrammet blir det «rendret». Dette er en databehandlingsprosess hvor lys og skygge, teksturer og bevegelseseffekter regnes ut – noe som krever stor datakraft over lang tid. 

POSTPRODUKSJON

Postproduksjon er et vidt begrep som tar for seg etterarbeidet som gjøres med et video- eller filmprodukt etter at man er ferdig med å filme eller redigere. Det kan dreie seg om helt enkel fargekorrigering for å avstemme videoklipp tatt opp i forskjellige lysforhold, til filmrestaurering hvor man fjerner uønskede striper, støvkorn eller andre kosmetiske feil på filmen.

Innenfor postproduksjon hører også med avansert bildebehandling eller «compositing», hvor man legger til nye elementer til råopptakene. Her kombineres kunstige elementer, bilder og filmopptak fra ulike kilder til et helt ny scene. Hvis scenen inneholder kamerakjøringer, analyseres kamerabevegelsen slik at 3D-modeller eller annen grafikk kan settes inn sømløst i scenen.